محل تبلیغات شما

بر گزیده هایی از شاهنامه ی فردوسی

***

فردوسی خدایان خود را بر محورهای داد ( عدل )، خرد، مهر، نیکی و پاکی می سنجد و آنان را با این مفاهیم ارج میگذارد، پایگاه می دهد و پاس می دارد . 

در شاهنامه، هیچگاه با خدایان عیوس و کین توز و عنود و عصبانی مواجه نمی شویم . حتی نام و لقب هایی را که فردوسی برای خدایانش بر میگزیند، بر همین پایه استوارند . دادار( داد آر )، داد آور »، دادگر »، دادآفرین » :


نخست از جهان آفرین» کرد یاد /  خداوند خوبی» و پاکی» و داد »  -

سوی آسمان سربرآورد راست / ز دادآور » آنگاه فریاد خواست -

یکی طاس می بر کفش برنهاد / ز دادار » نیکی دهش کرد یاد -


پس آنگه سوی آسمان کرد روی / که ای دادگر داور راست‌گوی -    

 تو گفتی که من دادگر داورم  / به سختی ستم دیده را یاورم -     

همم داد دادی و هم داوری / همم تاج دادی هم انگشتری -


کس از داد » ِ یزدان نیابد گریغ / وگر چه بپرد برآید به میغ -

خداوند شرم» و خداوند باک» / ز بیداد و کژی دل و دست پاک -

که داد » خدایست وزین چاره نیست / خداوند گیتی ستمگاره نیست» -

خداوند خورشید» و گردنده ماه» / فرازنده ی تاج وتخت وکلاه -

به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه برنگذرد -

خداوند نام و خداوند جای / خداوند روزی ده رهنمای -

خداوند جوی می و انگبین» / همان چشمهٔ شیر و ماء معین -

خداوند رای» و خداوند شرم» / سخن گفتن خوب و آوای نرم» -

خداوند شمشیر و گاه و نگین » / چو ما دید بسیار و بیند زمین -

به زَروَر » خداوند خورشید و ماه » / که چندان نمانم ورا دستگاه-

خداوند گردنده خورشید و ماه » / روان را به نیکی نماینده راه »-

ازویست شادی » ازویست زور » / خداوند کیولن و ناهید و هور »-

خداوند هست »و خداوند نیست » / همه بندگانیم و ایزد یکیست -

به نام خداوند  خورشید و ماه » / که او داد بر آفرین دستگاه-

به نیک و به بد دادمان دستگاه / خداوند گردنده خورشید و ماه-

همی گفت کای کردگار سپهر / خداوند هوش » و خداوند مهر »-

خداوند هوش و زمان ومکان » / خرد پروراند همی با روان » -

نخست آفرین کرد بر کردگار /  خداوتد آرامش و کارزار »-

خداوند بهرام و کیوان و ماه » / خداوند نیک و بد و فر و جاه »-

که اویست جاوید برتر خدای / خداوند نیکی ده و رهنمای » -

خداوند بهرام و کیوان و هور / خداوند فر و خداوند زور -


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی