محل تبلیغات شما

بر گزیده هایی از شاهنامه ی فردوسی

***

فردوسی، بر هفت واژه ی خرد، راستی، آشتی، داد، زندگی، آفرینش، و بنام زیستن، متمرکز ست و سرتاسر شاهنامه سرشار از به رخ کشیدن این مفاهیم ست. حکیم فردوسی، با جلا بخشیدن به همین مفاهیم، سلاحی بر ضد نقطه ی مقابل همین واژه ها، (جهل، دروغ، جنگ، بیداد، مرگ، تباهی و بدنامی) می سازد. حکیم طوس برای به کرسی نشاندن این هفت واژه، از سیاهی لشکر ِ سپاه ِ شراب، جام، پهلوانی، گردی، سالاری، درفش، شاهی، نیرومندی و میهن دوستی، بهره می برد.

***

واژه ی راستی» در شاهنامه:

زبان را مگردان، به گرد دروغ» /  چو خواهی که تاج از تو گیرد فروغ

نباید دروغ» ایچ دردین تو / نه کژی برین راه و آیین تو

مکن دوستی با دروغ» آزمای / همان نیز با مرد ناپاک‌رای

ز نیرو بود مرد را راستی» / ز سستی کژی زاید و کاستی

سرمایهٔ مردمی راستی ست / ز تاری و کژی بباید گریست

همه راست گفتی نگفتی دروغ» / به کژی نگیرند مردان فروغ

نبینی بجز خوبی و راستی» / چو پیچی سر از کژی و کاستی

همه بردباری کن و راستی» / جدا کن ز دل کژی و کاستی

نباید ز گیتی ترا یار کس / بی‌آزاری و راستی» یار بس


راستی، از زبان مزدک

به پیچاند از راستی» پنج چیز / که دانا برین پنج نفزود نیز     

کجا رشک و کینست و خشم و نیاز / به پنجم که گردد برو چیزه آز 


بکژی تو را راه نزدیکتر / سوی راستی» راه باریکتر

به نیروی یزدان که اندیشه داد / روان مرا راستی» پیشه داد

زخشنودی ایزد اندیشه کن / خردمندی و راستی» پیشه کن

ز کژی، نجوید کسی راستی» / که از راستی»، برکـَـنی کاستی

چو با راستی» باشی و مردمی / نبینی جز از خوبی و خرمی

اگر پیشه دارد دلت راستی» / چنان دان که گیتی بیاراستی

رخ پادشا تیره دارد دروغ / بلندیش هرگز نگیرد فروغ

سخن گفتن کژ ز بیچارگی ست / به بیچارگان بر بباید گریست -


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی