محل تبلیغات شما

چند اصطلاح کوچه و بازار در شاهنامه فردوسی
***
(47) - جایگزین ِ اصطلاح اَظهَرِ مِن الشَمس »، در شاهنامه فردوسی.
***
اَظهَرِ مِن الشَمس، یا "ز خورشید، روشن تر آمد پدید"
***
  جایگزینی شایسته و بسیار روا و دلنشین تر از عبارتِ "اَظهَرِ مّن الشَمس"
 ***
 سلم و تور، برادران ناتنی و نابکارِ ایرج، فرستاده ایی را سوی فریدون، برای خریداری خونِ برادر گسیل میدارند:
 فرستاده چون دید درگاه شاه / پیاده دوان اندر آمد ز راه -
 چو نزدیک شاه آفریدون رسید / سر و تخت و تاج بلندش بدید -
چو بشنید شاه جهان کدخدای / پیام دو فرزند ناپاک رای -
 یکایک بمرد گرانمایه گفت / که "خورشید را چون توانی نهفت" -
 نهان دل آن دو مرد پلید / "ز خورشید، روشن تر آمد پدید"


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی