محل تبلیغات شما

برگزیده هایی از شاهنامه فردوسی 


*** 

میمیکِ » ایفاگرانِ نقشِ داستانهای شاهنامه ی فردوسی (4)

***

از ایران دلش یاد کرد و بسوخت /  به کردار آتش رخش برفروخت » 

ز پیران بپیچید و پوشید روی »/  سپهبد بدید آن غم ودرد اوی 

 بدانست کو را چه  آمد بیاد  / غمی گشت و دندان به لب بر نهاد » -

 

ازان کوه بشنید بانگ پدر/به زاری به پیش اندر افکند سر » -

 خرامیده نیزه به چنگ اندرون/ز پیش پدر سر فکنده نگون »- 

 

ببارید خون از مژه مادرش/همه پاک بر کند موی از سرش »- 

 

بپوشید ارجاسب خفتان جنگ/ بمالید بر چنگ بسیار چنگ »- 


بخندید از گفت او زال زر/زمانی بجنبید ز اندیشه سر »- 


بخورد اندکی نان و نالان بخفت/به دستار چینی رخ اندر نهفت »- مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی