محل تبلیغات شما

برگزیده های از شاهنامه ی فردوسی

***

"مانیفست" یا "کلام اول و آخر" گوهر بار حکیم بزرگوار طوس، در قالب اندرز های داهیانه ی بزرگمهر دانشور، در "دیالوگی" شیرین و شنیدنی با موبدان دربار کسرا انوشیروان

***

کسرا انوشیروان:

هرانکس که دارد به دل دانشی/ بگوید، مرا زو بود رامشی - 


نگه کرد کسری به داننده گفت / که دانش چرا باید اندر نهفت -


بزرگمهر دانشور:

بدو گفت روشن روان آنکسی / که کوتاه گوید به معنی بسی -

کسی را که مغزش بود پر شتاب / فراوان سخن باشد و دیریاب -

چو گفتار بیهوده بسیار گشت / سخنگوی در مردمی خوار گشت –


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی